Kaasumittaus

Suomen Sprinkleritarkastus - Kaasumittaus

Kaasumittaus

Tiesitkö, että märkä-sammutusjärjestelmien putkistoihin voi muodostua vaarallisia Vety (H) ja Hiilimonoksidi (CO) kaasuja? Teemme sprinklerijärjestelmien putkistojen kaasumittaukset laitteistolla, joka pystyy erottelemaan eri kaasut ja esimerkiksi Vety sekä Hiilimonoksidi kaasut mitataan eri anturitekniikalla / menetelmällä, jolla voidaan varmistaa, ettei kumpikaan kaasu väärennä todellisia mittaustuloksia.

Tämänhetkisiin tutkimustuloksiimme perustuen suosittelemme kaasumittauksia vain muutaman vuoden käytössä olleisiin märkäjärjestelmiin sekä vanhempiin järjestelmiin, missä on käytetty sinkittyä putkea.

Vanhempiin märkäjärjestelmäputkistoihin voidaan tehdä kaasumittaukset myös pitkänajan luotettavuustutkimuksen yhteydessä.

Tutkimuksiemme sekä Skandinaviassa tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella märkä-sammutusjärjestelmiin voi muodostua vaarallisia kaasuja ja huonoimmassa tapauksessa kaasut voivat aiheuttaa räjähdyksen, kun sammutusjärjestelmän putkistoja tyhjennetään.

Esimerkkinä Helsingin kaupunginteatterilla tapahtunut räjähdys 29.06.2020. Linkki Tukesin ohjeistukseen ko. tapahtuman seurauksena.

DSC03406-min

VETY H

Vety on erittäin helposti syttyvä kaasu. Puristetun vedyn vuoto voi muodostaa niin paljon staattista varausta, että vuoto syttyy näennäisesti itsestään. 

Myös muuten muodostunut staattinen varaus, kipinät, kuumat pinnat ja liekit sytyttävät vedyn helposti. Ruosteinen pinta voi sytyttää vedyn huomattavasti itsesyttymislämpötilaa alemmassa lämpötilassa.

Vuotava vety kohoaa ylöspäin ja muodostaa syttyvän seoksen suljetun tilan yläosaan. Vuoto aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa.

HÄKÄ, HIILIMONIKSIDI CO

Hiilimonoksidi on hajuton, väritön, veteen niukkaliukoinen, ilmaa hieman kevyempi ja erittäin helposti syttyvä kaasu. Hiilimonoksidin reaktio hapettimen kanssa aiheuttaa syttymisvaaran sekä on terveydelle vaarallista hengitettynä.

Alla linkki Tukesin Ylitarkastaja Jan Meszkan pitämään luentoon Helsingin kaupunginteatterin räjähdysonnettomuudesta.

Pyydä tarjous

Tiesitkö, että sprinkleriputkiston todellisen kunnon varmistaminen sekä suuttimien toiminnallinen testaus eivät kuulu normaalin määräaikaistarkastuksen eikä vuosihuollon piiriin?

Sprinklerit auttavat vain, jos ne toimivat.

OTA YHTEYTTÄ JA SOVI AIKA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TUTKIMUKSELLE.