Miten korroosio vaikuttaa sprinkleriputkistossa? – Kuntotutkimuksen merkitys

Mikä on sprinkleriputkisto ja miksi sen toimivuus on tärkeää?

Sprinkleriputkisto on automaattinen sammutusjärjestelmä, joka perustuu veden käyttöön ja jakeluun avautuvien suuttimien kautta tulipalon sattuessa. Sprinklerijärjestelmä on yksi tärkeimmistä turvallisuusratkaisuista rakennuksissa ja teollisuuslaitoksissa, sillä sen avulla voidaan välttää vakavia henkilövahinkoja ja taloudellisia menetyksiä.

Sprinkleriputkistojen toimivuus on kriittinen tekijä, sillä niiden tehtävänä ehkäistä palon leviämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sammuttaa se automaattisesti ennen kuin se leviää hallitsemattomaksi. Tämä tarkoittaa, että sprinkleriputkistojen on oltava aina käyttövalmiina ja toimia silloin, kun niitä tarvitaan.

 

Korroosio: Mitä se on ja mistä se johtuu?

Yksi sprinkleriputkiston toimintaa haittaava tekijä on korroosio, joka on putkien ja suuttimien sisäpinnan hapettumista. Korroosio voi vioittaa sprinkleriputkistoa ja vaarantaa sen toimivuuden. Se voi johtaa putkien ja suuttimien tukkeutumiseen, mikä voi haitata tulipalon sammuttamista. Siksi sprinkleriputkistojen säännöllinen kuntotutkimus on tärkeää, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus.

Yleisiä korroosiotyyppejä sprinkleriputkistoissa ovat:

– Pistekorroosio: aiheuttaa putkivuotoja

– Pintakorroosio: heikentää putken seinämää

Sprinkleriputkistoissa voi myös esiintyä mikrobiologistakorroosiota (MIC – Microbiological Influenced Corrosion).

 

Miten korroosio vaikuttaa sprinkleriputkistoon?

Korroosio vaurioittaa sprinkleriputkiston materiaalia ja heikentää sen kestävyyttä. Korroosio voi aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten putkiston ja suuttimien tukkeutumisen tai pahimmillaan rikkoutumisen. Rikkonainen putki tai suutin päästävät putkistojen sisällä olevan veden valumaan ulos ja aiheuttaa mahdollisesti vahinkoa rakenteisiin tai irtaimistoon.

Sprinkleriputkiston korroosioon liittyvien ongelmien tunnistaminen on hyvin tärkeää, jotta voidaan välttää tällaisten tapahtumien riski. Siksi on tärkeää suorittaa säännöllisiä kuntotutkimuksia ja suutintestejä, joilla varmistetaan, että putkisto on turvallinen ja toimintakuntoinen.

Mikäli näitä ongelmia ei havaita ajoissa voi korroosio johtaa sprinklerijärjestelmän osien vaihtamiseen ja korjaamiseen, mikä on usein kallis prosessi.

 

Kuntotutkimuksen merkitys: Miksi ja milloin kannattaa tehdä kuntotutkimus?

Sprinkleriputkiston todellisen kunnon tarkistaminen sekä suuttimien toiminnallinen testaus eivät kuulu normaalin määräaikaistarkastuksen eikä vuosihuollon piiriin.

Finanssialan ohjeen CEA 4001 2007/06 sprinkleriputkistot on tarkistettava märkäjärjestelmän osalta 25 vuotta käyttöönotosta ja kuivajärjestelmän osalta 15 vuotta käyttöönotosta sekä suorittaa suuttimien toiminnallinen testaus.