Säännöllisten sprinkleriputkistojen tutkimuksien hyödyt

Rakennuksissa on useita järjestelmiä, jotka on suunniteltu pitämään asukkaat ja muut tilan käyttäjät turvassa. Yksi rakennuksien turvallisuusjärjestelmien kriittisimmistä osista on sprinklerijärjestelmä. Tulipalon sattuessa sprinklerijärjestelmä auttaa minimoimaan vahingot ja pelastamaan ihmishenkiä. Säännölliset tarkastukset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa, että sprinklerijärjestelmä toimii asianmukaisesti silloin, kun sitä eniten tarvitaan – sprinklerit auttavat vain, jos ne toimivat.

Seuraavassa on joitakin syitä siihen, miksi säännölliset sprinkleritarkastukset ovat niin tärkeitä liikerakennuksissa:

Ongelmien varhainen havaitseminen
Säännölliset tarkastukset auttavat tunnistamaan sprinklerijärjestelmän toimintaan vaikuttavia ongelmia ja ennaltaehkäisemään niitä. Tarkastus voi esimerkiksi paljastaa pienen vuodon tai syöpyneen putken, joka voi aiheuttaa järjestelmän pettämisen hätätilanteessa. Kun mahdollisiin ongelmiin reagoidaan nopeasti, voidaan varmistaa, että sprinklerijärjestelmä toimii asianmukaisesti silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Mielenrauha
Tieto siitä, että rakennuksen sprinklerijärjestelmä on kunnossa, antaa mielenrauhaa asukkaille, rakennuksen omistajille ja isännöitsijöille. Tulipalon sattuessa toimiva sprinklerijärjestelmä auttaa minimoimaan vahingot ja suojelemaan ihmishenkiä. Säännölliset tarkastukset auttavat varmistamaan, että järjestelmä toimii silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Kustannussäästöt
Säännölliset tarkastukset auttavat tunnistamaan pieniä ongelmia, jotka voidaan korjata ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia. Tämä voi auttaa ehkäisemään kalliita korjauksia ja uusimisia myöhemmin. Säännölliset tarkastukset, puolueettoman osapuolen tekemänä, auttavat rakennusten omistajia säästämään rahaa, kun järjestelmän huollon tarpeeseen saadaan sprinklerijärjestelmien asiantuntijan konsultaatio.

Tiesitkö, että sprinkleriputkiston todellisen kunnon tarkistaminen sekä suuttimien toiminnallinen testaus eivät kuulu normaalin määräaikaistarkastuksen eikä vuosihuollon piiriin?

Sprinklerijärjestelmän putkistot tulisi kuntotutkia märkäjärjestelmän osalta 25 vuotta ja kuivajärjestelmät 15 vuotta käyttöönotosta sekä suorittaa pitkään staattisessa tilassa olleille suuttimille toiminnallinen testaus.

 

Tutustu lisää putkistotutkimuksiin >

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *