Sprinklerien toiminta: Kuntotutkimukset ja suutintestit luotettavan käytön varmistamiseksi

Onko sprinkleriä erikseen huollettava ja kunnossapidettävä?

Sprinklerijärjestelmän toimintavarmuuden kannalta on tärkeää, että järjestelmä tutkitaan ja huolletaan säännöllisesti. Tämä sisältää muun muassa suuttimien testaamisen, putkiston sisäisen sekä ulkoisen tutkimuksen ja kaasumittauksen. Huolellinen tutkimus, huolto ja kunnossapito varmistavat, että sprinklerijärjestelmä toimii tehokkaasti ja turvallisesti hätätilanteessa.

 

Kuntotutkimusten merkitys sprinklerijärjestelmän toiminnan varmistamisessa

Sprinklerijärjestelmän putkistotutkimukset ovat erittäin tärkeitä sprinklerijärjestelmän toiminnan varmistamisessa, sillä ne auttavat tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne johtavat vakaviin seurauksiin. Yleisiä ongelmia sprinklerijärjestelmissä ovat

– Sakka: tukkii putkistoa ja suuttimia

– MIC: tukkii putkistoa ja suuttimia sekä aiheuttaa korroosiota

– Pistekorroosio: aiheuttaa putkivuotoja

– Pintakorroosio: heikentää putken seinämää

– Musta lieju: värjää tuotteita, jos putkirikko

– Korroosiotuotepahkaa / kertymiä

Suutintestit puolestaan auttavat varmistamaan, että suuttimet toimivat oikein. Tämä on erityisen tärkeää, sillä huonosti toimivat suuttimet voivat johtaa siihen, että vesi ei pääse virtaamaan suuttimista riittävällä paineella ja suunnitellulle alueelle. Tämä voi johtaa palon leviämiseen ja vahinkojen kasvamiseen.

 

Kuinka kuntotutkimukset ja suutintestit suoritetaan?

  1. Putkiston sisäinen tutkimus: Putkistojen tutkimuksella voidaan varmistaa putkiston todellinen kunto, onko putkistossa sisäistä korroosiota, syöpymiä, sakkaa, tukkeutumia tai muita ongelmia.
  2. Putkiston seinämävahvuuksien mittaus: Tekniikka, jolla mittaamme putken seinämävahvuuden on vaaratonta eikä vaadi erityisjärjestelyjä tai turvatoimia.
  3. Suutintestaus: Suutintestillä varmistetaan pitkään staattisessa tilassa olleiden suuttimien toimintavarmuus. Suuttimien todellinen toiminta tulee testata järjestelmällisesti testilaboratoriossa sekä dokumentoida.
  4. Kattavan tutkimusraportin laadinta ja järjestelmän kuntoluokka-arviointi

 

Kuntotutkimusten ja suutintestien hyödyt yrityksille ja teollisuudelle

Kuntotutkimukset ja suutintestit ovat erittäin tärkeitä yrityksille ja teollisuudelle, jotka käyttävät sprinklerijärjestelmiä. Luotettava toiminta on välttämätöntä sekä henkilöstön että omaisuuden turvallisuuden kannalta.

Kuntotutkimukset auttavat tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne johtavat vakaviin seurauksiin. Esimerkiksi, suutintestaus on tärkeä osa kuntotutkimuksia, sillä se auttaa varmistamaan, että sprinklerit aktivoituvat oikeassa lämpötilassa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä liian alhainen tai korkea lämpötila voi vaikuttaa sprinklerijärjestelmän toimintaan.

 

Tutustu Putkistotutkimuksiin