Sprinkleriputkiston kaasumittaus – Mikä se on ja miksi niitä tehdään?

Sprinklerit ovat tärkeä osa palontorjuntaa. Ne on suunniteltu havaitsemaan ja sammuttamaan tulipalot niiden alkuvaiheessa, jolloin ne estävät niitä aiheuttamasta suuria vahinkoja ja tärkeimpänä tietysti ihmishenkien menetyksiä. Sprinkleriputkiston kaasumittaus on kuitenkin olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että sprinklerijärjestelmä toimii tehokkaasti – sprinklerit auttavat vain, jos ne toimivat. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään sprinkleriputkiston kaasumittauksen etuja ja sitä, miksi se on niin tärkeää.

Tiesitkö, että märkä-sammutusjärjestelmien putkistoihin voi muodostua vaarallisia Vety (H) ja Hiilimonoksidi (CO) kaasuja?

Tutkimuksiemme sekä Skandinaviassa tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella märkä-sammutusjärjestelmiin voi muodostua vaarallisia kaasuja ja huonoimmassa tapauksessa kaasut voivat aiheuttaa räjähdyksen, kun sammutusjärjestelmän putkistoja tyhjennetään.

Vetykaasuja muodostuu sprinklerijärjestelmän putkiin sinkin ja veden muodostamassa reaktiossa. Säännöllisellä kaasumittauksella, nämä tilanteet voidaan välttää ja ennaltaehkäistä, joka säästää myös rahaa pitkällä aikavälillä.

Tämän vuoksi kaasumittaus on tärkeä osa sprinklerijärjestelmän huoltoa ja ylläpitoa. Kaasumittaus tehdään yleensä ennen sprinkleriputkiston käyttöönottoa ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen. Vanhempiin märkäjärjestelmäputkistoihin voidaan tehdä kaasumittaukset myös pitkänajan luotettavuustutkimuksen yhteydessä.

Kaasumittauksen tarkkuus on erittäin tärkeä, jotta voidaan havaita pienetkin muutokset kaasupitoisuudessa. Siksi on tärkeää käyttää luotettavia mittalaitteita ja koulutettuja henkilöitä suorittamaan mittauksia. Mittaustulokset on myös tärkeää tallentaa ja dokumentoida kiinteistön huoltokirjoihin, jotta niitä voidaan tarkastella myöhemmin ja varmistaa, että kaikki on kunnossa.

On tärkeää, että kaasumittaus suoritetaan oikein, jotta saadaan tarkat tulokset. Mittaus on hyvä tehdä laitteistolla, joka pystyy erottelemaan eri kaasut. Vety ja hiilimonoksidi kaasut mitataan eri anturitekniikalla / menetelmällä, jotta voidaan varmistaa, että kumpikaan kaasu ei väärennä todellisia mittaustuloksia.

Tämänhetkisiin tutkimustuloksiimme perustuen suosittelemme kaasumittauksia jo muutaman vuoden käytössä olleisiin märkäjärjestelmiin sekä vanhempiin järjestelmiin, missä on käytetty sinkittyä putkea.

 

Lue lisää Kaasumittauksista >

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *