Tutkimus- ja testituloksia

Sprinklerijärjestelmän putkistot tulisi kuntotutkia märkäjärjestelmän osalta 25 vuotta ja kuivajärjestelmät 15 vuotta käyttöönotosta sekä suorittaa pitkään staattisessa tilassa olleille suuttimille toiminnallinen testaus.

Standard SFS 12845 ja Finanssialan ohje CEA 4001

Putkistotutkimukset

Sprinkleriputkiston sisällä saattaa esiintyä huomattaviakin ongelmia vaikka putkisto näyttäisi ulkoapäin erittäin hyvä kuntoiselta. Putkistotutkimuksessa paljastuvat mahdolliset korroosion aiheuttamat, ulkoapäin näkymättömät syöpymäkohdat. Ruostuminen sekä mikrobiologinen kasvusto voi aiheuttaa putkiston tukkeutumista ja haitata näin sprinklerijärjestelmän toimintaa.

Sammutusjärjestelmien tarkastus selvittää laitteiden huollontarpeen ja tätä kautta ennaltaehkäisee palo- ja vesivahinkoja sekä lisää turvallisuutta.

Kuivajärjestelmiin voi puolestaan päästä vettä tai muodostua kondenssivettä, mikä saattaa johtaa esimerkiksi sammutusjärjestelmän putkistojen jäätymisen.

Alla muutamia esimerkkejä, mitä ongelmia putkistoissa on havaittu:

Putkistoissa havaittuja ongelmia

Suutintestaukset

Vanhoissa suuttimissa on huomattu merkittävää toimintalämpötilan ja toiminta-ajan kasvua, jopa niin paljon ettei suutin ole lauennut lainkaan. Suuttimien sisään saattaa kerääntyä sakkaa ja muita epäpuhtauksia. Kertymät ja muut epäpuhtaudet voivat aiheuttaa sen, että suuttimien sisällä oleva kuppi ei irtoa sallitussa paineessa.

Suuttimen kuppi tulee irrota < 0,5 bar paineessa. Osassa vanhoja suuttimia kuppi on irronnut vasta 7,5 bar paineessa. Joissain suuttimissa on myös ollut ulkoista hapettuamaa niin paljon ettei suuttimen kuppi ole irronnut lainkaan.

Suutin voi näyttää ulkoisesti hyvinkin normaalilta ja toimintakelpoiselta, mutta suuttimen sisällä voi olla epäpuhtauksia niin paljon, että se vaikuttaa suuttimen normaaliin toimintaan huomattavasti palotilanteessa. Tämä heikentää huomattavasti sprinklerijärjestelmän toimintaa ja palotilanteessa suuttimien toiminta ei ole suunniteltua eikä järjestelmä pysty sammuttamaan paloa tehokkaasti.

Alla muutamia esimerkkejä, mitä ongelmia suuttimissa on havaittu:

 

Sprinklerien suuttimissa havaittuja ongelmia

Pyydä tarjous

Tiesitkö, että sprinkleriputkiston todellisen kunnon varmistaminen sekä suuttimien toiminnallinen testaus eivät kuulu normaalin määräaikaistarkastuksen eikä vuosihuollon piiriin?

Sprinklerit auttavat vain, jos ne toimivat.

Ota yhteyttä ja sovi aika sammutusjärjestelmän tutkimukselle.